TEKS UCAPAN

Kumpulan teks ucapan

Amanat Menteri Besar

Amanat Menteri Besar Johor 2022

Belanjawan Negeri Johor Bagi Tahun 2023

PEMBENTANGAN BELANJAWAN NEGERI
JOHOR BAGI TAHUN 2023

Skip to content