500 KELUARGA TERIMA KURNIAAN BANTUAN MAKANAN DARI SULTAN JOHOR